”Den framträdande människan”

Projektet innebär framförandet och dokumentationen av både Clara och Robert Schumanns pianomusik. Musiken är tätt förknippat med romantiken, en kulturepok vars anda och ideal på så många sätt är ständigt närvarande också idag. Framförandet av deras musik kombineras med föreläsningar. Föreläsningen tar upp aspekter av musicerande idag och då på parets Schumanns tid. Parallellt med dessa konserter/föreläsningar görs en konsertversion för barn där de får vara delaktig i konserten och berättelsen om två pianister som levde för länge sedan.