Debattbok om Skånes förutsättningar

Projekt: Debattbok om Skånes förutsättningar, möjligheter och utmaningar som en del av Öresundsregionen författad av Anders Olshov, chef för tankesmedjan Intelligence Watch, grundare av och f.d. chef för Öresundsinstitutet 2002-2014 och utsedd till Årets ekonom i Skåne 2010. Olshov har i decennier följt Skånes och Öresundsregionens utveckling och har i mängder av artiklar och rapporter analyserat och debatterat Skåne och Öresundsregionen, något som bland annat ledde fram till boken ”Øresundsregionen – Københavns outnyttjade möjlighet” som utgavs av Gyldendals förlag 2013. Det har förflutit ytterligare ett antal år sedan dess och i den kommande debattboken tar Olshov upp den senaste utvecklingen, men anlägger också ett tydligare skånskt perspektiv.

Skåne är ett landskap i förändring. Det agrara Skåne lever kvar, men koncentrationen till de större städerna tilltar. Malmö har sent omsider fått ett universitet och växer kraftigt. ESS och Maxlab byggs i Lund. Politiskt har de två gamla länen Malmöhus och Kristianstad och landstingen ersatts av Skåne län och Region Skåne med utvecklingsansvar. Ny infrastruktur möjliggör arbetspendling över längre sträckor och till att Skåne växer ihop till en arbetsmarknad. Samtidigt har Öresundssamarbetet dels tagit ny form i Greater Copenhagen, dels mött en del hinder såsom gränskontroller och stängd gräns. Vad innebär det för Skåne och Öresundsregionen framöver? Det här blir en bok som kastar nytt ljus över Skåne för den samhällsintresserade allmänheten och för beslutsfattare som skall planera för en hållbar skånsk utveckling.