Debattbok om Skånes förutsättningar, möjligheter och utmaningar

En debattbok om Skånes förutsättningar, möjligheter och utmaningar. Boken ska vända sig till den samhällsintresserade allmänheten och till beslutsfattare. Läsarna skall ges ett kvalificerat och oberoende underlag och en ökad förståelse för de frågor som är av särskild vikt för Skåne.