Boken om Svaneholms slott

Svaneholms slott byggdes av danskar på 1530-talet och ägandet har sedan dess pendlat mellan Sverige o Danmark. Sedan 1930-talet ägs slottet av en andelsförening, dvs är privatägt och utgör ett av Skånes mest kända besöksmål, där det finns något att uppleva för alla med museum, naturavandring runt Svaneholmssjön samt en välrenommerad restaurang. Nu i år har under dessa tider med covid-19 många passat på att följa den gamla jaktstigen runt sjön. Under 2020 har drygt 85000 personer gjort detta vilket är 25000 fler personer än 2019.

Boken beskriver slottets historia med fokus på hur adel, bönder och allmoge levde på 17-1800-talet. Här finns mycket spännande historier i allt från snapphanar till Rutger Mackleans enskifte som revolutionerade Sveriges lantbruk i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Skolor för böndernas barn etablerades också här långt före den allmänna skolreformen 1842.

Boken skrivs av docent Carin Bergström, känd historiker och tidigare chef för Livrustkammaren på Stockholms slott och som författat ett 10-tal böcker bl.a. om Skoklosters slott och Gustav den lll:s syster Sofia Albertina. Medförfattare till några kapitel är Håkan Cerne, tidigare intendent på slottet och John Wickman från Hembygdsföreningens styrelse.

Boken berättar mer om olika släkter som ägt och bott på slottet och spännande episoder i deras liv, men även om hur bönder och allmoge levde på 17- 1800-talet. Inte minst hur Sverige förändrades tack vare Rutger Mackleans enskifte där bönderna fick egna gårdar och tvingades flytta ut från skånska byar fram till dagens slottsmiljö med ett av Sveriges mest spännande museer.

Boken är nu färdigskriven och nu pågår arbetet med layout, bildval och tryck. Boken är färdig mars 2021.

Följ utvecklingen av Svaneholms Slott på www.svaneholmsslott.se