Boken om Ribbersborgs Kallbadhus

För två år sedan föddes idén om att skriva en bok om Ribbersborgs kallbadhus och badvanor genom tiderna. Idén föddes i herrbastun på ”Kallis”. Sedan dess har 27 kända och mindre kända skribenter och fotografer bidragit med texter och bilder för att berättat den 118 åriga historien. Stipendiet från Sten K Johnsons stiftelse bidrog till tryckningen av boken som kom ut under hösten.