Biomimetiska sensorer för snabb detektion av SARS-CoV-2-viruset

Ett av de viktigaste verktygen för att bekämpa den pågående COVID-19-pandemin har varit diagnos och kontaktspårning. De nuvarande diagnostiska verktygen består av PCR- eller antikroppsbaserade tester. De snabba antikroppsbaserade analyserna är praktiska på grund av sin snabbhet, men de brister fortfarande i känslighet, och högkvalitativa antikroppstester är dyra och komplicerade att ta fram. Vi skulle vilja utveckla biomimetiska sensorer för ett mer känsligt, robust samt snabbt och billigt diagnostiskt verktyg för SARS-CoV-2-viruset.