Beslutet närmar sig!

Nu återstår bara ett par veckor tills vi är klara med processen att utse årets stipendiater. Det har varit, och är, en annorlunda tid för oss alla, men som det ser ut just nu kommer vi att klara vår tidsplan och lämna ett besked till alla som har sökt hos oss senast mitten av maj!