Arabisk Barock

Bastard Barock fick 2015 stipendium för projektet Arabisk Barock. Den 20 oktober gav man en konsert i Universitetsaulan i Lund tillsammans med musiker från Palestina. Konserter hölls bland annat också i Malmö. Konserten spelades in live för att bli en CD. Vi fick också se dem uppträda på Malmö Högskolas Årshögtid, då doktorer promoverades och nya professor installerades