Ansökningstiden slut för 2016

Nu är ansökningstiden slut för 2016. Tack alla ni som visat intresse för våra stipendier. Vi fick 539 ansökningar och påbörjar nu vår granskning. Under första halvan av maj fattar styrelsen beslut om utdelning och kring mitten av maj kommer vi att meddela vilka som fått stipendium.