Ansökningstiden slut för 2014

Tack för alla fantastiska ansökningar. Vi fick 543!

Nu börjar vårt granskningsarbete och i mitten av maj, efter styrelsens beslut om utdelning, kommer vi att kunna lämna besked om vilka som fått stipendier.