PeckiiLess – Nanosensorforskning för blodglukosövervakning genom utandning hos människor

Neal Greenspan

PeckiiLess kommer inte bara att avlägsna invasiviteten, avfallet och de höga kostnaderna kopplade till nuvarande metoder, vi kommer även att erbjuda en noggrann övervakningsprodukt för de ca 40 % av de människor som behöver kontrollera sina blodglukosvärden, men som inte har tillgång till teknologin på grund av sina begränsningar. Syftet med ansökan till Sten K-stiftelsen är att erhålla kapital för PeckiiLess för att främja forskningen med nanosensorn tillsammans med experter vid Lunds universitet. Vi har arbetat med Nano Lund tidigare och vill fortsätta detta samarbete.


Utveckling av en ny cancerterapi riktad mot en av de vanligaste genetiska defekter i cancerceller

Lund Universitet

Majoriteten av SCLC-patienterna överlever ett år eller mindre efter diagnosen. Vårt syfte är att utveckla ett läkemedel mot SCLC, som både är mer effektivt än nuvarande behandlings-rekommendation och som dessutom leder till färre antal biverkningar. Hypotesen som vi vill utvärdera är om behandling med L12 visar bättre effekt än de terapier som idag finns tillgängliga, samt utvärdera grundläggande farmakokinetiska egenskaper av molekylen.


Ett nytt icke-invasivt bildbehandlingsverktyg för tidig screening av Alzheimers sjukdom

Mantis photonics AB

Vår lösning är perfekt lämpad för screening av populationen över 50 års ålder. Eftersom 40 procent av alla demensfall kan förebyggas med livsstilsförändringar så skulle möjligheten att screena hela populationen kunna förhindra tio miljoner Alzheimer-fall. Om det dessutom kommer ut ett effektivt läkemedel på marknaden (det pågår för närvarande över 20 kliniska fas 3-studier för Alzheimer-läkemedel) så skulle patienter kunna behandlas i tid innan deras kognitiva förmågor avtar.


Kan artificiell intelligens effektivt och tillförlitligt bedöma kvalité på kroppsrörelse och -kontroll?

Jenny Älmqvist Nae

Målet med projektet är att smart, snabbt och säkert bedöma rörelsekvalité i olika miljöer (tex av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, ergonomer, inom idrott och på arbetsplatser) genom att utveckla och utvärdera en metod där artificiell intelligens bedömer rörelsekvalité via en mobilapplikation. Resultaten från mobilapplikationen kan guida rehabilitering och förebyggande åtgärder för att förbättra rörelsekvalité, vilket kan minska risken för skada/sjukdom, förbättra prestation och arbetsmiljö.


Ny antikroppsbehandling som aktiverar immunförsvaret mot cancer

Carl Sandén

Projektets syfte är att ta fram en ny cancerbehandling i form av antikroppar mot SLAMF6 som kan aktivera kroppens egna T-celler att angripa cancerstamceller, i första hand i akut myeloisk leukemi (AML) men potentiellt även i andra cancerformer. De sökta medlen skulle möjliggöra utveckling av terapeutiska antikroppar genom att finansiera patentskydd dels för SLAMF6 som mål på leukemistamceller och dels för den lovande antikropp mot SLAMF6 som vi nyligen genererat.


Utveckling av en ny behandling vid blodcancerformen akut myeloisk leukemi

Sofia von Palffy

Syftet är att på sikt utveckla en antikroppsbaserad behandling som slår mot leukemistamcellerna i AML. Vi har upptäckt att en viss receptor är uttryckt specifikt på cellytan i en av de vanligaste formerna av AML. Receptornuttrycks inte på normala blodstamceller och med hjälp av antikroppar kan vi rikta behandling mot de sjuka cellerna utan att skada de friska blodcellerna. Som led i den fortsatta utvecklingen av ett nytt läkemedel är vår avsikt nu att skydda vår upptäckt genom inlämning av en patentansökan.


Sorbus Biomedical AB – Utvärdering av prototyputrustning för expansivt odlande av kliniskt relevanta celler

Sorbus Biomedical AB

Mitt mål med detta projekt är att frambringa och kommersialisera banbrytande laboratorieutrustning avsedd för mer optimal odling av celler. Traditionell cellkultivering har stora begränsningar, och jag ser stor potential i att kunna tillfredsställa behovet av mer funktionsdugliga celler. Det är därför min avsikt att, genom utvecklandet av nya tekniska verktyg, samt med robusta resultat vilka påvisar utrustningens potential, förmedla en positiv förändring för forskning, sjukvård, och samhälle.


Wearapeutics

WIP EHF

Vårt huvudsakliga mål är att fylla luckan bland befintliga lösningar som hjälper patienter i rehabiliteringsprocessen vid urininkontinens hos män. Vi vill förse patienterna med ett par icke-invasiva kalsonger som spårar deras träning och ger en utvärdering av deras prestation i realtid.