Appen ”DiabetesNinja” vidareutveckling

Föreningen ”Farföräldrar med vänner mot Barndiabetes”

Genom att fortsätta utveckla appen DiabetesNinja 2.0 med ytterligare funktioner, till stor nytta för barn med typ 1-diabetes, vill vi bidra till att förutsättningarna för ett långt och komplikationsfritt liv lättare kan uppnås. Det är vår egen erfarenhet att kontinuerlig användning av DiabetesNinja bidrar till att ge ett mer stabilt och bra Hba1c (långtidsblodsocker).


Luftvägarnas normalflora till vår tjänst? – potentiell probiotika mot luftvägsinfektioner

Caroline Bergenfelz

Den globala ökningen i antibiotikaresistens har accentuerat behovet för nya behandlingsstrategier för allvarliga luftvägsinfektioner. Probiotika har välkända hälsofrämjande effekter på magtarmkanalen. Här vill vi undersöka huruvida luftvägarnas normalflora kan användas som probiotika för att behandla eller förebygga uppkomst av allvarliga luftvägsinfektioner såsom lunginflammation.


Nästa generations behandling för allvarliga systemiska infektioner

Transient Pharma AB

Vi har en stark vision att utveckla effektiva och hållbara läkemedel baserade på ursprungliga upptäckter om kroppens egna antiinfektionsförsvar. Idag finns det inga läkemedel som minskar allvarlig inflammation och organskada hos patienter med ARDS och septisk chock. I den annalkande ”post-antibiotic era” kommer antibiotika dessutom att ha en mycket minskad effekt. Det nya läkemedlet som utvecklats av Transient Pharma AB kommer att möta ett betydande ouppfyllt behov och har därför en enorm klinisk potential.


Ökad livskvalitet för benprotesanvändare med designad 3D-printad kosmetik

Anatomic Studios

Utvecklandet av en mjukare och hållfastare knädel på bolagets befintliga benkosmetiklösningar kommer medföra betydande skillnad i vårt erbjudande. Med nya knädelen på plats kommer benkosmetiken vara lämpad för samtliga benprotesanvändare oavsett aktivitetsnivåer eller användningsområden. Syftet med stipendiet är att ta fram en knämodul som vid projektslut är integrerad i befintligt kosmetikerbjudande.


Biogel: ett nytt lung-byggnadsmaterial

Solmaz Hajizadeh

Målet är att erhålla elastin-kryogel lämplig för in vitro / in vivo-aktivering av lungregenerering. Dessa biomaterial kommer att erbjuda olika möjligheter att införliva cellinstruktiva faktorer för att kontrollera celltillväxt och spridning som är grundläggande för en regenerativ respons. Att kunna utlösa en frisk cellulär respons lokalt hos patienter kommer att bereda möjligheter i vävnadsteknik och medicinska tillämpningar, där bristen på organdonatorer för att behandla patienter är en
begränsande faktor.


Plåster med inspektionsfönster

Knut Haadem och John Hedenström

Ett plåster (bandage), som är försett med fönster, vilket kan vara omväxlande transparent och ogenomskinligt. Därigenom kan ett sår inspekteras utan att plåstret tas av samtidigt som såret förblir skyddat. Absorbenter för uppsugning av sårvätska är placerade vid sidan om såret vilket gör att trycket mot huden kommer lateralt om såret. Det gör att smärtan blir mindre än om bandaget trycker direkt mot såret. Idén har ansetts vara så unik att patent har beviljats – än så länge för Sverige.


I-PROTECT:Implementering av skadeförebyggande träning för ungdomshandbollspelare

Eva Ageberg

Utveckling och testning av I-PROTECT-modellen, innehållande skadeförebyggande träning för ungdomshandbollspelare och en implementeringsplan för klubbar samlad i en mobilapplikation, kallad I-PROTECT GO. Vi är ett team av användare och forskare som arbetar utifrån klubbarnas behov och förutsättningar, med aktuell forskning som grund. Detta arbetssätt är avgörande för att skadeförebyggande träning ska bli en självklar del i handbollsträningen.


Medicotechnical single-use device for maintenance of patent upper airways during moderate-to-deep sedation for short-term medical procedures

Jonas Åkeson

För att minska upplevt obehag i samband med olika medicinska undersökningar och behandlingar erbjuds och efterfrågar patienter över hela världen – såväl på som utanför sjukhus – i allt större utsträckning procedurrelaterad sedering (PS). Vid PS tillförs låga doser av snabb- och kortverkande rogivande läkemedel direkt i blodbanan för att åstadkomma ett väl kontrollerbart tillstånd av dåsighet eller ytlig sömn medan den obehagliga undersökningen eller behandlingen genomförs.