Röstbaserad upptäckt av återkommande stämbandscancer

Andreas Jakobsson

Flera studier visar på lovande möjligheter att från egenskaper i en persons röst tidigt kunna upptäcka olika former av sjukdomar, som t ex Parkinsons, Alzheimer eller post-traumatisk stress. Detta projekt syftar till att tidigt upptäcka återkomst av cancer på stämbanden. Genom att automatiskt analysera regelbundna röstinspelningar av patienten kan återfall upptäckas och därmed behandlas tidigare än vad som är möjligt idag.


Navigation by Sound – Ett mobilitetshjälpmedel för människor utan ledsyn

Johan Isaksson

Utveckling av ett nytt mobilitetshjälpmedel för blinda och nästa blinda personer. Ambitionen är att kunna ersätta den vita käppen och ledarhunden – de enda primära mobilitetshjälpmedel som används idag.

Utveckling kommer att ske av prototyper som tillåter longitudinella tester, med målet att utföra de mest omfattande användartesterna i fältet sedan 70-talet.


Ecoist – med en kaross i naturfiber

Thomas Kock

Målet är att producera en fungerande kaross till elbilen Ecoist Tian i naturfiberkomposit, en naturfiberförstärkt, biobaserad härdplast. Det finns väldigt lite dokumentation och erfarenhet av att producera detta i industriell skala. Genom att använda naturfiber som förstärkningsmaterial tar växten upp CO2 ur atmosfären och binder det i sina fibrer. CO2et är bunden tills man efter skrotningen släpper tillbaka CO2et i atmosfären genom energiåtervinning eller pyrolys med efterföljande rötning av fibrerna.


Banbrytande nya färgämnen för hållbar och vattenfri reaktiv infärgning av material i superkritisk koldioxid

Magnus Johnson

Majoriteten av processerna för infärgning sker i dag i vattenlösning, vilket medför stora problem med separation av färgämnen, biprodukter och annat kemiskt avfall. Orenat vatten släpps rakt ut i miljön, med stora miljö- och hälsorisker som följd. Detta projekt har som mål att utveckla en kraftigt förbättrad och mer miljövänlig metod för infärgning av biofibrer, t ex bomull. Metoden innefattar att superkritisk koldioxid (scCO2) används som lösningsmedel i ett slutet system.


Realtids tolkning av intracranieltryck (ICP) kurvan och online Cerebralt Blod Flöde (CBFicp)

Karin Hesselgard

Patienter med hjärnskador, t ex efter trafikolyckor eller stroke har områden där den normala funktionen i hjärnans kärl är helt eller delvis ur funktion. Målet med detta projekt är att skapa en bedside monitor som importerar information från patientens normala övervakningsutrustning, bearbetar denna information och presenterar denna på ett intuitivt-instruktivt sätt för att skapa bättre förutsättningar för patienten.


uPOWER – sustainable energy solutions from forest-tree associated microbes

Johanna Witzell

Vi har för avsikt att hitta nya alternativ för hållbar produktion och lagring av förnybar energi genom att använda den biosyntetiska kapaciteten hos mikrober bland skogsträd. Detta kommer vi att göra genom att undersöka om mikrobsamlingar, som samlats in vid vårt laboratorium från skogar i södra Sverige, innehåller stammar med hög kapacitet för mikrobiell elektrosyntes, (dvs. användning av elektricitet för att omvandla CO2 till kemiska sammansättningar såsom enkla organiska syror eller för att producera energirika oljor).