Nollenergiväxthus

Alnarps Foodtech Ekonomisk förening

Utvecklingen av växthus har mer eller mindre stått still de senaste femtio åren, eftersom energin som gått åt att värma upp dem har varit billig och fossil. Det går att likna dem med bilar som inte utvecklats sedan 70-talet och som drar flera liter per mil. Nollenergiväxthuset kommer att minska energianvändningen med 40% jämfört med traditionella växthus, utan försämrad produktion.


August no stress surf café

August no stress surf café idell förening

Caféet är uppkallat efter Lars Nyströms son August, som är 18 år och har Downs syndrom. Lars startade caféet 2018 efter att han hört talas om ett liknande café i USA. Idag har August no stress café 18 anställda som alla har någon slags funktionsnedsättning, såsom Downs, Aschbergers, CP skada, mm. Syftet är inte att tjäna pengar utan att hjälpa en utsatt grupp att komma ut i arbetslivet och på så sätt få känna sig behövda och få en identitet och självkänsla.


ProCaddie – utan smärta vinner alla

CLM Construction Product AB

Smärta i axlar och armar är utbrett. För byggnadsarbetare innebär detta ofta långt lidande. När man är ung och stark skapar man vanor, senare i livet kommer smärtan och operationer eller förtidspension. Axlar och armar/händer är värst utsatta. Syftet med denna väst är att bära med kroppen i stället för med axlar/armar.


Buljongkokeriet

Claes Dorthe

Undernäring är ett stort problem i samhället idag. Det kan bero på dålig aptit, sjukdom eller sväljsvårigheter. Buljongkokeriet har tagit fram en produkt som ska ersätta de näringsdrycker som sjukhus och äldrevård använder idag. Buljongen är hantverkskokad, helt utan essenser, konserveringsmedel eller andra extrakt. Bygger på livsmedelsforskning i kombination med det kulinariska köket.


HI ON LIFE – CYBER ATELIER

Malin Busck

Syftet med detta projekt är att skapa ett alternativt, mer hållbart system att tillverka och konsumera mode på. Att utmana det massproducerande slit-och-släng-systemet och visa att det går att göra saker annorlunda. Öka kläders upplevda värde och dess status som konsthantverk genom att föra beställare och tillverkare närmare varandra för att bli delaktiga i en gemensam process där skrädderi- och sömnadshantverket värdesätts och bevaras.


Design av växter med ökad fotosyntes och koldioxidfixering

Per Kjellbom

Det övergripande målet med detta proof-of-concept-projekt är att verifiera att vi kan designa växter med ökad fotosyntes och ökad koldioxidfixering, vilket vore ett välkommet bidrag när koldioxidnivån i atmosfären ökar. Genetiskt modifierade jordbruksväxter med ökad fotosyntes och koldioxidfixering kan patenteras precis som jordbruksväxter som förädlats på traditionellt vis, t ex via korsningar.


Bärbar belysning inom hemsjukvården

OCONEO

Belysning är en kritisk faktor vid utförande av vård utanför sjukhusmiljö.

Denna nyutvecklade lampa, speciellt anpassat för detta behov, är byggd som en bärbar lampa som kombinerar medicinsk teknik av sjukhusstandard med ett tilltalande utseende i form av ett smycke och en praktisk ergonomisk utformning.


CykloP självrenande filter för återvinning av näring och minskad övergödning

Lisa Helberg

DiaPure är ett patenterat, hörreaktivt filtermaterial som är designat för att rena bort fosfor (P) ur avloppsvatten i bl a enskilda avlopp. Syftet är att utveckla en teknik (CykloP) att rena DaiPure filtret och återvinna P automatiskt. 600.000 hushåll ska byta sina brunnar innan 2030 och kommunerna är ålagda att se till att deras avlopp fungerar.


Ett hem att trivas i – Living Lab

Nicole Bustos Borques

Malmö är en växande stad med mycket potential och stor mångfald. För att kunna utnyttja detta till fullo behövs inkludering och hållbarhet för att skapa ett Malmö som är för alla. Ett hem att trivas i är en form av socialt hållbar inredningsstudio som sätter inkludering och cirkulär ekonomi i fokus. I projektet kommer man att tillsammans med de boende i området utveckla en verkstad, ett Living Lab, där man inventerar och tar tillvara de boendes kunskaper och skapar möjligheter till sysselsättning.