Tendo – For people, not symptoms. Projekt för optimering av styrning och användbarhet

Sofie Woge

Projektet syftar till att utveckla ”Tendo handskens” system – en unik lösning som skapar en intuitiv styrning. Syftet är att optimera styrningen för att skapa ett bra grepp. Projektet syftar även till att ge Tendo AB en stark marknadsposition då den innovativa lösningen ger en oerhört förbättrad användarupplevelse i förhållande till existerande lösningar, vilket bekräftats av flera medicinska experter.


Bioinspired Autonomous Navigation

Lunds Universitet/Magnus Oskarsson

Syftet är att undersöka hur vi kan använda djurmodeller från biologi för att konstruera metoder,algoritmer och system för autonom navigering i realtid, kartläggning och lokalisering. Metoderna kommer i första hand att baseras på bilddata och specifikt inriktas på det svåra, men viktiga,vid låga ljusnivåer, vilket ger låga signal-till-brus-förhållanden i data. Det finns ett antal industriellaområden där navigering har blivit allt mer relevant. I bilindustrin har flera tillverkare har redan släppt bilar med självkörningsfunktioner Mobiltelefoner och droner är utrustade med kameror och extra sensorer, med potential för konsumentapplikationer som navigering, wayfinding och utvidgad verklighet.


Movium Plantarum

SLU Movium/Fredrik Jergmo

Moviums växtdatabas Movium Plantarum lanserades 2010 och är en utveckling av databasen Svensk Dendrologi (CD-ROM) från 1990-talet av Sveriges ledande växtexperter. Dendrologi var ett forskningsprojekt över flera år och över 1000 träd och buskar beskrevs utifrån 17 unika växtegenskaper, exempelvis ljusförhållanden, blomningstid, höstfärg och markförhållanden. Movium Plantarum är en webbaserad databas över växter för trädgård, park och landskap som beskriver viktiga egenskaper som har betydelse för hur en växt kan användas. Det är ett sökverktyg för projektörer, planerare, plantskolister, anläggare, förvaltare, lärare och studenter. Syftet är att tillgängliggöra kunskapen till en bredare målgrupp och därmed skapa förutsättningar för vegetationskunskap att möta teknisk och arkitektonisk expertis.


Skånska historiska grödor för framtidens foodtech – baljväxtproteiner blir närodlad ost

SOLVE Research and Consultancy AB/Matilda Ulmius Storm

För att nå klimatmålen krävs att vi radikalt minskar konsumtionen av kött och mejeriprodukter. Detta samtidigt som proteiner – som många förknippar med kött och mjölk – ses som ett av de viktigaste näringsämnena. Proteiner finns även i växter, och många är överens om att livsmedelsindustrin står inför ett proteinskifte – en övergång från animaliska till vegetabiliska proteiner.

Råvarorna ska vara klimatpositiva – baljväxter bidrar exempelvis till kvävefixering i marken vilket innebär minskat behov av kvävegödsling/bekämpningsmedel både till växten själv men även till kringliggande och efterföljande odlingar. Målet är att med proteinerna, som är funktionella, skapa en helt ny typ av vegetabilisk, klimatsmart ost som blir snarlik våra klassiska mjölkbaserade ostar.


Kan hälsosymptom vid vistelse i fuktskadad byggnad elimineras med hjälp av en emissionsspärr?

cTrap AB/Lennart Larsson

Fuktskadade byggnadsmaterial kan emittera olika ämnen till inomhusluften och det misstänks att sådana emissioner kan ge symptom såsom astma, hudproblem, trötthet mm. Projektet kommer att medverka till att klarlägga detta eventuella samband. Om det visar sig att symptomen elimineras eller minskas kraftigt efter att emissionerna stoppats bör åtgärder för att minimera dylika emissioner få högre prioritet i folkhälsoarbetet.


Ny konstruktion av elförstärkt stråkinstrument

Henrik Frendin

Att konstruera ett stråkinstrument som från grunden är avsett att alstra en akustisk tonkvalitet genom elförstärkning är inte någon enkel historia. En del av grundproblematiken är avledandet av den energi som stråken alstrar när den sätter strängen i vibration. År 2001 utvecklades en första 5-strängad prototyp som fick namnet elektrisk viola grande. Den befintliga prototypen har redan förändrat hela konceptet för hur elektrifierade stråkinstrument kan konstrueras. De klangproblem som uppstår i traditionell elförstärkta stråkinstrument, har i princip lösts med en unik konstruktion som bevarar dess dynamik, klangvariation och tonala egenskaper. Instrumentet har stor potential att utveckla både stråkpedagogik och konsertformer. Det sätter också svensk innovation vad gäller instrumentbygge på den internationella kartan.


Utveckling av högeffektiv solvärmedrive vatten-avsaltare

Salt Water Farming/Maximilian Cierpisz

Projektet kommer att bedriva FoU samt verifiering av en effektiv lösning på vattenbristen i krisområden. Uppskattningsvis kan enheten framställa 3-4 gånger dagsbehovet av dricksvatten per dygn och syftet är att genom detta projekt påvisa att designen är pålitligt och kan möta den målsättningen. Utöver att avsaltare i sig ska möta krav på hållbarhet, prisvärdhet, beständighet samt driftsäkerhet, utforma även ett förhållningssätt som inkorporerar miljömässiga och sociala konsekvensanalyser.