Växtstärkande produkt från restprodukt i sockerproduktionen

Växtresurs Sverige AB/Erik Andreasson

Extrakt från en biprodukt i sockerproduktion av sockerbeta – sockerbetsextrakt eller sugarbeet extract (SBE) – kan vara en del i ökade möjligheter att förebygga sjukdom och få ökad tillväxt hos potatisplantor. Syftet är att utveckla en växtstärkande produkt som kan användas för att minska sjukdomsangrepp främst i potatis. Produkten kan tänkas ha betydelse för både odlare och konsumenter av potatis, men i framtiden också bär och prydnadsväxter. Även inom sockerbetsindustrin och skogsplantskolesektorn finns stora volymer av odling, där SBE kan tänkas användas.

Produkten ökar möjligheten till produktion och konsumtion av friska produkter som inte har behov av, eller minskat behov av, fungicider.


IV Bracelet

Frida McCabe

IV Bracelet är en produkt som utvecklats för att användas vid intravenösa behandlingar för att öka patientens säkerhet och bekvämlighet samtidigt som den minskar sköterskans arbetsbelastning. Produkten är ett lättanvänt armband som patienten bär under behandling och som intravenösa slangar fästs på för att hålla dem och nålen på plats under hela behandlingen. Produktens syfte är att ge ökad frihet och trygghet till patienter som genomgår intravenös behandling och även att underlätta för personalen. Idag kan sköterskor lägga flera timmar i veckan bara på att sticka om patienter vars nål ryckts ut eller hamnat fel.


SureCapture Technologies. Essential tools for bioanalysis and diagnostics

Celina Wierzbicka

En stor utmaning i kriget mot cancer är att hitta sätt att diagnostisera och behandla sjukdomen i ett tidigt skede när cancer fortfarande är botbar. Detta kräver känsliga och effektiva diagnostiska verktyg som kan känna av det cellulära tillståndet tidigt i processen. Lågkostnadsverktyg kommer att bli speciellt viktiga, eftersom mer än hälften av cancerfall och dödlighet uppträder i låg- och medelinkomstländer, och dessa andelar förväntas öka år 2025.


New wound treatments based on our body´s own anti-infective mechanisms

in2cure AB/Artur Schmidtchen

Vi närmar oss en ”post-antibiotisk era” där antibiotika kommer att ha omfattande minskad effekt,och antiseptika är inte önskvärda på grund av biverkningar, resistens eller toxicitet. Därför är det nyaläkemedel som utvecklats av in2cure AB är av hög relevans och stort kliniskt behov. Den globala sårvårdsmarknaden beräknas till 26-30 miljarder dollar år 2018. Den unika kapaciteten hosBioCure gel ger en möjlighet att adressera med en betydande del av marknaden för avancerad formulering och hydrogeler.


Jordgubbsappen – ett nytt verktyg för prognos, varning och ökad förståelse

BioPrio AB/Johan Stenberg

Syftet med projektet är att utveckla en funktionell smartphone-applikation som hjälper jordgubbsodlare 1) att identifiera skadeorganismer och 2) att dela dessa uppgifter med andra odlare, forskare och allmänhet. Nyttan är att odlarna kan utföra sina bekämpningsåtgärder med högre målprecision, vilket leder till väsentligt lägre användning av onödiga bekämpningsmedel. Eftersom uppgifterna om skadeorganismerna delas på en hemsida så blir även andra odlare varnade och forskare kan ta fram skadeprognoser.


Repamera – hela Sveriges skräddare

Repamera AB/Henning Gillberg

Repamera grundades i januari 2017 med visionen ”Det är enklare att laga än att köpa nytt i Sverige.” Sedan dess har över 500 kunder över hela Sverige använt tjänsten, varav 15% återkommande kunder varje månad. Inledningsvis hämtades & lämnades kläder i Malmö/Lund med omnejd, men sedan augusti 2017 erbjuds tjänsterna över hela Sverige – online via postorder. Målgruppen är medelklassfamiljer som bor i förorter, mindre orter eller på landsbygden och som saknar närhet till skräddare. Repamera är en modern tjänst, liknande Linas Matkasse. Samtliga skräddare är utlandsfödda och har bott i Sverige i mindre än 10 år. Hantverkskunskaperna är höga, men de svenska språkkunskaper är tyvärr låga. Genom samarbetet måste skräddarna läsa kundernas ”meddelande till skräddare” och det medför att de dagligen lär sig nya ord.


Starke Cycles miljövänliga container-cyklar för cityleveranser

Starke ECB AB (Starke Cycles)/Johan Wedin

Idag är trängsel, utsläpp och buller ett stort problem i stadskärnor över hela världen. Mängden varutransporter ökar år för år, e-handeln växer med 10%-20% årligen i både västvärlden och Asien. Starke Cycles, en cykel som är större än andra transportcyklar, kan förändra hur gods transporteras i städer, till mer hållbart, effektivt och miljövänligt, med mindre trängsel, buller och utsläpp, för stadskärnor med liv, handel och samvaro. Cykelåkeriet MOVEBYBiKE är grunden, som tillsammans med andra cykelåkerier bevisar att det är möjligt. Trenden med allt större godsflöden i städer gäller överallt. Framförallt i Europa och västvärlden ifrågasätts att stora, smutsiga, bullriga fordon får ta så mycket plats i stadskärnor.


Design av växter med ökad fotosyntes och koldioxidupptag

Per Kjellbom

Det är vattenkanal-proteinerna i växternas cellmembran som styr flödet av vatten, både på cell- och helväxt-nivå. De proteiner som fungerar som vattenkanaler i cellernas membran kallas för aquaporiner. Pilotprojektet ska specifikt undersöka hur aquaporiner i växternas kloroplaster samverkar och hur de påverkar fotosyntesen och koldioxidfixeringen. Det övergripande målet med detta proof-of-concept-projekt är att verifiera att det går att designa växter med ökad fotosyntes och ökad koldioxidfixering, vilket vore ett välkommet bidrag när koldioxidnivån i atmosfären ökar. Genetiskt modifierade jordbruksväxter med ökad fotosyntes och koldioxidfixering kan patenteras precis som jordbruksväxter som förädlats på traditionellt vis, t.ex. via korsningar.