Spänningsklämma för konstgjorda vattenkanaler i biomimetiska polymermembran

Kenneth Persson

Omvänd osmos är en vanlig process för avsaltning av vatten och en nyckelteknik för att säkerställa vattenförsörjningen i områden med akut vattenbrist. I denna process separerar ett polymert membran två vattenreservoarer, ett med salt och det andra med färskvatten. Det salta vattnet tvingas att passera under tryck genom det polymera membranet som bara tillåter passage av vattenmolekylen och vattnet kommer att strömma i motsatt riktning mot osmos. Detta projekt kommer att utveckla forskningen inom ett ny nyckelforskningsområde för vattenrening. Dessutom kan studenter utbildas med hjälp av mycket okonventionell experimentell teknik som en spänningsklämma i membranseparationsområdet.


 

Järnkomplex för miljövänlig och storskalig solenergianvändning

Kenneth Wärnmark

Solenergi är den obegränsade källan till ren och förnyelsebar energi som kan ersätta de klimatpåverkande fossila bränslen vi nu använder. Idag utnyttjas solenergi till en försvinnande liten del men forskning och utveckling av nya solenergimaterial ökar snabbt. Gemensamt för många befintliga material är att sällsynta, dyrbara eller giftiga grundämnen används som viktiga byggstenar, vilket förhindrar storskaligt utnyttjande av solenergi. Projektet är ett nytt steg mot utvecklandet av nya solenergimaterial baserade på det miljövänliga, rikligt förekommande och billiga ämnet järn.


 

Hampahus – ett klimatsmart byggsystem

Hampahus AB/ Remi Loren

Genom en nyskapande teknik och byggmetod, antas gränsöverskridande utmaningar som innefattar teknik, hållbarhet, entreprenörskap, miljö och energi – dessa skapar den samhällsnytta som Hampahus AB eftersträvar. I strävan att energieffektivisera och fuktsäkra våra hem idag, byggs hus med flerskiktsväggar med skikt bestående av petroleum-baserade material. Husen förses även med plastfolie/tätskikt för att skapa en tät konstruktion, detta kan emellertid få negativa effekter och generera skador på byggnaden samt skapa toxiska inomhusmiljöer. Hampahus AB kommer erbjuda miljövänliga, hållbara, modulhus av naturmaterialet hampabetong (hempcrete).


 

Donator organ genom superkritisk teknologi

Irene Rodriguez Meizoso

Tissue engineering syftar till att bygga funktionella vävnader som kan reparera skadade vävnader och organ. De flesta friska organ och vävnader kommer från en avliden givare och måste vara förenliga med den sjuka patienten. Kritiska patienter överlever inte väntetiden. Endast i Sverige behövs 700 organ- och 1000 vävnadstransplantationer årligen. En enkel och effektiv metod för att avlägsna celler och lipider från donerade organ och vävnader kommer att minska avstötning av transplantat och ha en positiv inverkan på den förväntade livslängden för kritiska patienter och livskvaliteten hos transplanterade individer. Det kan också vara nyckeln till en säker ”djur till människa” transplantation och lösa problemet med donator brist.


 

Tendo – För människor, inte bara symptom

Sofie Woge

För en person som drabbats av reumatism, stroke eller av andra anledningar fått en försvagad muskulatur i händerna kan behovet av stöd eller artificiell styrka vara stort. Dock resulterar extern styrka i en passivitet av den egna muskulaturen, något som leder till en försvagad och därmed sjukare patient. Ett beroende av produkten skapas och självförtroende till den egna styrkan försvinner i takt med den faktiska kraften. Genom att kombinera träning med stöd kan brukaren stärkas samtidigt som artificiell styrka får personen att klara av det som annars kan begränsa ett normalt liv.


 

Ett fototerapi System för neonatal gulsotsvård teknikutveckling med användarcentrerad och Universell Design

Nan Jiang

Fototerapi avser att bota neonatal gulsot med ljus i det blå-gröna spektrumet. De flesta tillgängliga fototerapiinstrument kan tillgodose grundläggande medicinska behov, men det är fortfarande mycket svårt att säkerställa en behaglig upplevelse för ett nyfött barn. Det har tyvärr visat sig att ljusterapi för nyfödda innebär lidande med felaktig temperatur och luftfuktighet, irriterande ögon och ensamhet när barnet ligger på obekväma madrass. Detta projekt ska skapa en ljusterapi för vård av nyfödda barn med gulsot med hjälp av LED och ”Fabric optics” tillsammans med fiberoptisk sensorteknik. Den nya designen för ljusterapisystemet kan inte bara ge en mer human hjälp för både barn och sjuksköterskor men också minska sjukvårdskostnader och släppa trycket på begränsade medicinska resurser.