Songs at eventide med Trio Enchanteé

Karolina Strand

Motivet är att gjuta nytt liv i kammarmusiken! Trio Enchantée vill i projektet ”Songs at eventide” arbeta fram en kammarmusikkonsert där musik, konst och film får samspela och bilda en ny kulturell upplevelse. Det som behövs är en utveckling av själva konsertformen. Det är kanske inte förenligt med vår tid att framföra kammarmusik som man ”alltid har gjort”. Syftet är att i samarbetet mellan film och bildkonst nå publiken på ett annat plan.


.

Joni Mitchell- konstnären, författaren och musikern, i tolkning av Napkin Trio

Helena Hagström

Joni Mitchell är en av musikhistoriens stora artister inom jazz/folk/visa genren. Hon är mest känd för sin musik, sin karaktäristiska sångröst och sitt speciella gitarrspel, men hon var även en skicklig konstnär och författare till framförallt sina skarpa sångtexter. Syftet är att skapa föreställning där publiken inte bara får ta del av Joni Mitchells musik utan även hennes konstnärskap, texter, liv och samtid. Med hjälp av livemusik, visuella effekter, projektioner, text, svenska översättningar och film skapas en föreställning som ger en helhetsupplevelse av Joni Mitchell, berättar hennes historia och visar hela hennes konstnärskap och den samtid hon varit och är verksam i.


 

Mixning och mastring av min kommande CD/LP

Anders Bergcrantz

Nyligen utsedd till världens bästa jazztrumpetare 2015 av den kända jazzhistorikern Arnaldo De’Soteiro i Los Angeles, USA. Utgivningen av den nästa CD kommer att ske på eget skivbolag, Vanguard Music Boulevard, som under åren utgivit flera mycket uppskattade och prisbelönta produktioner. Musiken som Anders Bergcranz krivit och framfört på samtliga egna skivor är nyskapande både i musikalisk form och i dess uttryck. Det är ett stort mått av telepatiskt musicerande och interagerande mellan musikerna.


 

Kurser i musikalisk gestaltning med anknytning till KMA:s projekt Levande Musikarv

Tomas Löndahl

Den mesta musiken, även fantastiska pärlor, ligger ospelad – och är därmed okänd för både musiker och åhörare. Detta gäller i synnerhet för vår svenska musik. Kungl. Musikaliska akademiens unika satsning ”Levande Musikarv” har som målsättning att tillgängliggöra den dolda skatt av betydande svensk konstmusik som idag är mycket svår att få tag i och som dessutom ofta är i ett bedrövligt fysiskt skick (multnande papper, bleknande bläck mm). Detta tillstånd har medfört att äldre svensk musik idag är ovanlig – på gränsen till obefintlig – i den levande repertoaren i Sverige. Musikhögskolan i Malmö planerar nu för i ämnet musikalisk gestaltning erbjuda en grundkurs och en fördjupad kurs.


 

Fonogramutgivning av Fanny Gunnarsson Quartets andra skiva

Fanny Gunnarsson

Fanny Gunnarsson Quartet är ett Malmöband där egenskriven jazz och pop med personliga och eftertänksamma texter möts. Sedan starten 2013 har en skiva släppts, ”Same Eyes as You”, producerad av den svenska pianisten Jan Lundgren. Skivan vilken mottogs väl bland kritikerna. Nu är det dags för skiva nummer två. Malmöbaserade Havtorn Records är tänkt att fungera som skivbolag och inspelningen kommer att ske på Sunnanå Studios. Den nya musik är komponerad för Fanny Gunnarsson Quartet. Orginalmusik är ett utmärkt sätt att förnya en genre, i detta fall jazzgenren. Detta görs genom att hämta influenser från både pop, filmmusik och klassisk musik med stor experimentlusta.


 

Musik på Ribbingsberg

Ribbingsbergs Kulturförening/Boel Adler

Ribbingsberg är en mötesplats för musik och konst med framföranden på hög konstnärlig nivå med utrymme för stor variation och för artisternas fantasi och lekfullhet och där lokala artisters medverkan prioriteras. Evenemangen vänder sig till en blandad publik och i samband med konserterna finns servering och tillfälle till samvaro även med artisterna. Verksamheten öppnar nu upp för ett större inslag av amatörmedverkan, samarbeten som är mycket inspirerande och givande för alla inblandade.


 

Språket bortom språket

Ola Paulson

Språket bortom språket är ett undersökande projekt i publik tappning – ett projekt om musiken i samtalet och om samtalet inom musiken. Genom att skapa ett interdisciplinärt möte i en experimentell kontext där representanter från såväl musik och bildkonst, som från litteratur och forskning tillsammans med publiken som en aktiv part får samtala om och laborera med projektets idéer är förhoppningen att generera en ny förståelse och nyfikenhet på mellanmänsklig kommunikation som konstnärlig resurs – och att därigenom stärka och ge goda exempel på den konstnärliga kompetensens roll i samhällsutvecklingen.


 

Et exspecto

Musikhögskolan i Malmö/ Anna Cronberg

ET EXSPECTO (Och jag väntar) är namnet på en samproduktion mellan Musikhögskolan i Malmös blåsare och slagverkare och Marinens Musikkår i Karlskrona. Tillsammans bildas en symfonisk blåsorkester med 60 musiker, vilket möjliggör att en repertoar, som på grund av sin grandiosa orkesterstorlek, mycket sällan spelas. Syftet är att erbjuda möjlighet för tusentals konsertbesökare att höra de sällan spelade verken för grandios blåsorkester: Olivier Messiaen: Et exspecto resurrectionem mortuorum och Hector Berlioz: Grande symphonie funèbre et triomphale.


 

Söderslätts Sinfonietta

Dead Duck Industries AB/Daniel Hansson

Orkestermusik på professionell nivå är en fantastisk källa till glädje, utveckling och rekreation. Dessvärre förutsätter den omfattande resurser som endast större städer har resurser till. Regionens orkestrar har begränsad förmåga att uppsöka landsorten. Därför saknas förebilder för unga musiker och ansökningar till Kulturskolans undervisning i orkesterinstrumenten viker. Detta pilotprojekt vill utforska möjligheterna för mindre samhällen att utveckla orkesterkonst lokalt men med en regional plattform. Samverkan kommer att ske med de kommunala musikskolorna.


 

Ohört från förr

Sigrid Kroeker

Svensk konstmusik från 1600-talet och framåt är i stort sett glömd och i dagsläget en dold skatt, även för dem som jobbar professionellt med musik. Genom att framföra dessa okända svenska verk sprids kunskap om vår kulturella historia, samt dess koppling utåt i Europa. Genom att varva musikverken med intressanta uppslag från dåtidens samhälle får publiken ett större perspektiv och därmed en större förståelse och upplevelse av musiken.