Endodrill-ny metod för säkrare och enklare cancerdiagnostik

Syftet med projektet är att skapa ett nytt biopsiinstrument för att ta cancerprover på förändringar, som idag inte kan tas med befintliga instrument, via den relativt sett patientvänliga endoskopimetoden.

Havandeskapsförgiftning: nytt prognos-test

Med nuvarande diagnosmetoder kan man inte detektera havandeskapsförgiftning under tidig graviditet. Många av de existerande kliniska tester som behövs är tidskrävande, besvärliga för patienten och har lågt och variabelt värde som förutsägelser. Men med en effektiv diagnostisk markör kan man potentiellt screena alla gravida kvinnor mycket tidigt, innan symptom visar sig.

Peptid-baserad behandling av insulinresistens i (pre)diabets

Projektet syftar till att etablera en ny peptid-baserad behandlingsmetod mot insulinresistens i prediabetes och mot utvecklad typ 2 diabetes.

CHAMPS

Syftet är att kunna verifiera om en internetbaserad musikintervention och en dito mindfulnessintervention kan påvisa minskade stressparametrar och ökad kognitiv funktion (såsom ökad nivå i klassiska intelligenstester) hos gymnasieelever oavsett stressnivå.

En levande antiseptisk formulering som alternativ behandling av kroniska sår

Projektets syfte är att få vetenskapliga belägg som ger stöd för att använda honungsbakterier som en lokalbehandling mot kroniska sår hos människor.

Verifiering av ny teknik för visualisering av vävnadsceller

Projektet ligger i teknikens framkant och avser verifiering av ny banbrytande medicinsk metodik. Verifieringen sker i form av ett innovativt tvärvetenskapligt projekt där såväl näringsliv som teknisk och medicinsk fakultet vid Lunds Universitet deltar. Specifikt rör projektet ny metodik för att visualisera komplexa cellmönster i sjuk vävnad och automatiskt korrelera dessa till sjukliga (patologiska) förändringar.

Systerbilen kör vidare

Systerbilen är en ny tjänst som innebär att en erfaren leg. sjuksköterska genom hembesök gör en medicinsk bedömning och ger råd och bedömer vilken vårdnivå som krävs.