Litteratur

Spyflugan Astrid-mitt i musiken

Projektet har som mål att skapa ett nytt spännande verk för symfoniorkester där barnperspektivet står i fokus och också rymmer en pedagogisk aspekt, vilken förmedlas på ett roligt och stimulerande sätt. Behovet av nya barnproduktioner för symfoniorkester är stort och projektet skapar ett helt eget material för Helsingborgs Symfoniorkester som presenterar instrumenten på ett pedagogiskt och spännande sätt.

The Cleantech Growth Guide

Projektet är att skriva och få en utbildande bok om miljörelaterade styrmedel utgiven. I storleksordningen femton internationella skribenter kommer att bidra till kapitel i boken. Den röda tråden är hur styrmedel påverkar både miljö och tillväxt. Man ska med andra ord få en inblick i hur olika styrmedel påverkar faktorer som företags, regioners och länders konkurrenskraft, arbetstillfällen och export.

Kan konsten bidra till ökat hälsomedvetande?

Östra delen av Skåne med Tomelilla som exempel har högre sjuktal, lägre utbildningsnivå och sämre skolresultat än övriga Skåne. Parametrar som är viktiga för en positiv och varaktig samhällsutveckling såsom skola, bostäder, seniorboende är både eftersatt och behöver utvecklas med ett positivt nytänkande. Österlenakademien har som huvudsyfte att stödja näringsliv och kommun inom sina kunskapsområden medicin, hälsosamt boende, arbetspsykologi, konst, musik och litteratur. Boken ”Hälsa och Skönhet Öster om Leden” kommer ut under hösten 2013.

Signe Bergner – historien om en kvinnas kamp för frihet att skapa

Signes Bergners livsöde är fascinerande. En entreprenöriell kvinna som levde ett självständigt och rikt liv trots många svåra omständigheter. Hon var född utom äktenskapet, blev faderslös och fosterbarn när hon var några veckor gammal. Hon förhindrades att ta den akademiska utbildning hon eftersträvade. Skaffade sig trots det två yrkesutbildningar. Detta i en tid då kvinnor saknade rösträtt.

Swedish Fish to Fry

Projektet innebär utveckling av ett skriftligt och prestationsbaserat forum eller plattform för att ta itu med svårigheterna att integreras i det svenska samhället. Det är också en konstruktiv kritik av det svenska utbildningssystemet och ett tydliggörande av de positiva aspekterna för det internationella samfundet som kan möjliggöra för både globala och svenska samhällen att utveckla verktyg och strategier för att förbättra sina system.

Drömmen om ett barn

Bokprojektet lyfter fram en mans perspektiv kring barnlöshet och infertilitet.  Skildringen har möjlighet att skapa en djupare förståelse för båda parter och sätta ord på det som barnlösa par tänker och upplever. Barnlöshet och infertilitet har länge varit ett tabubelagt ämne trots att det är en verklighet för så många par i dagens samhälle.

#enjoysweden – Fotobok

För att lyfta fram ett unikt och tidstypiskt urval av bilder från Sverige, bilder som är tagna av vanligt folk i en engagerad vilja att dela med sig av det man ser omkring sig. Och för en tro på en kvalitetshöjning av upplevelsen när man flyttar det bästa ur detta digital flöde, till ett annat, fruset och möjligen mer beständigt, medium – en tryckt bok.

Mamma, vad ska jag tänka på?

Syftet med att producera boken är att sprida kunskap om en konkret metod fungerar väl för barn i svåra och utsatta situationer, där de med hjälp av sin egen fantasi och kreativitet får drömma och utvecklas. Detta enkla men effektiva sätt att stötta barn i en svår vardag känns viktigt att sprida till både föräldrar, andra närstående, vårdinstanser och barnen själva.